Mijn zoon doet niets

BLOG


In mijn praktijk krijg ik vaak dezelfde soort vragen. In deze blogs wil ik hier een antwoord op geven, waarbij het van belang is om goed te beseffen dat het om het algemene beeld gaat en dat het voor uw kind net iets anders kan liggen. Wilt u meer weten of maakt u zich zorgen, neem dan even contact op.

Mijn zoon doet nietsVoortgezet onderwijs en jongens, dat matcht niet altijd even goed. De school verwacht van haar leerlingen een behoorlijke mate van zelfstandigheid. Niet ieder kind kan die zelfstandigheid al aan, en dat zijn opvallend vaak jongens. Ze maken hun huiswerk niet of maar half, ze vinden woordjes uit het hoofd leren zonde van hun tijd, en ga zo maar door. 

Ouders raken behoorlijk gefrustreerd van dit gedrag.


Wat kun je doen?

Wat kun je als ouder doen? Dat is een lastige vraag.

Je kunt er bovenop gaan zitten door al het huiswerk te controleren en stof voor proefwerken te overhoren. Je neemt dan wel de verantwoordelijkheid voor het leren en goede cijfers over van je zoon. Zijn reactie kan zijn dat hij het zich lekker laat aanleunen, zijn ouders slepen hem wel door het schooljaar heen. Vaker zal hij zich er hevig tegen verzetten en dat doet de sfeer in huis weinig goed.

En bedenk, er zijn maar weinig mensen die zo goed weten hoe ze je moeten raken als je eigen kinderen.


Je kunt hem ook zelf verantwoordelijk houden voor zijn resultaten. Je behandelt hem dan als de volwassene die hij eigenlijk nog niet is. Zijn hersenen zijn nog extreem gevoelig voor verleidingen op de korte termijn en de lange termijn is nog wel heel ver weg voor een puber. Met als gevolg dat gamen met zijn vrienden heel wat belangrijker voor hem is dan dat diploma. Dit kan leiden tot een jaartje overdoen of zelfs afstromen. En als je weet dat stapelen, zoals we dat vroeger noemden, stukken moeilijker is geworden, omdat scholen daar veel eisen aan stellen....


Huiswerkbegeleiding thuis of elders

Maar wat moet je dan doen, als streng controleren noch zelf verantwoordelijkheid geven werkt? Een combinatie van de twee ligt dan voor de hand. Je stelt een doel dat niet al te ver weg ligt, zoals de eerstkomende proefwerkweek, en je maakt afspraken over zijn werk-houding, de te behalen resultaten en de hulp die hij van jou kan verwachten. Ook horen daar consequenties bij als hij zich niet aan de afspraken houdt, zoals extra controle en minder tijd op de gamecomputer en telefoon.


Een andere optie is om je zoon tijdelijk  huiswerk-begeleiding te laten volgen. Vreemde ogen dwingen en in een andere omgeving zal hij meer openstaan voor een betere aanpak van zijn huiswerk. Je kunt met hem afspreken dat hij eerst 2 à 3 keer per week gaat en bij goede resultaten mag minderen. Bij blijvend goede resultaten mag hij het weer zelfstandig proberen.


Blijf communiceren

Of je nu de begeleiding zelf doet of deze uitbesteedt, blijf  communiceren met je zoon. Praat met hem over wat hem bezig houdt en vermijd te veel over schoolresul-taten te praten. Dit leidt tot een betere sfeer en is daarmee in feite een beloning voor positief gedrag.

Het leven met een puber is als een ritje in een achtbaan: diepe dalen, maar ook geweldig mooie toppen. Laat het huiswerkprobleem die mooie momenten niet over-schaduwen, dat zou eeuwig zonde zijn. Ze zijn zo groot..

copyright © 2009-2018  Linda Roozen. All rights reserved.

Leren bij Roozen

St Sebastianusstraat 1

5373 AC Herpen

info@lerenbijroozen.nl

06-12040215

0486-411058

KvK 17269290