Diensten

   Bijles


Groep 4 tot en met 8 én voortgezet onderwijs


Bijles is bedoeld voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij een lastig vak. Met extra uitleg en veel oefeningen zorg ik dat het kind weer meer vertrouwen in eigen kunnen krijgt en de lessen op school beter kan volgen.


Voor de basisschool zijn er bijlessen rekenen, spelling en begrijpend lezen. Voor het voortgezet onderwijs is er bijles voor alle vakken van het VMBO en de onderbouw HAVO/ VWO. Voor de bovenbouw is er in ieder geval bijles wiskunde, Nederlands, Engels en economie beschikbaar. Informeer even voor andere vakken.


   Remedial teaching


Groep 4 tot en met 8


Als een kind een forse achterstand heeft in een bepaald vak, bv rekenen, is remedial teaching de aangewezen oplossing. Aan de hand van een diagnostisch onderzoek wordt een handelingsplan gemaakt om op systematische wijze de achterstand weg te werken. Na 8 weken wordt het plan geëvalueerd en wordt zo nodig een nieuw plan gemaakt. Het gaat altijd om maatwerk. De leerling en zijn/ haar behoefte staat centraal.

     Trainingen cito/ examen


Entree- of citotraining is geschikt voor kinderen die erg opzien tegen deze toetsen en/of veel moeite hebben met het type vragen.


Examentraining zorgt dat de leerling goed voorbereid aan het examen begint, door te oefenen met oude examens en na te gaan hoe je de verschillende type opgaven het beste maakt.

   Huiswerkbegeleiding


VMBO, HAVO, VWO, alle leerjaren


Er zijn verschillende redenen waarom de resultaten van een leerling op school tegenvallen. Het kan zijn dat de leerling zijn/ haar werk niet goed kan organiseren, steeds te laat begint met leren, huiswerk vergeet te maken, zich af laat leiden door social media of games, enz. Het kan ook zijn dat de leerling op de verkeerde manier leert, waardoor het geleerde niet beklijft.


In alle gevallen kan huiswerkbegeleiding uitkomst bieden. We kijken samen naar het huiswerk en bedenken wat wanneer en hoe moet worden geleerd. De leerling gaat an de slag en kan met vragen bij mij terecht. Om de leerling te leren zelf te bepalen of de stof voldoende goed is geleerd, werken we met oefentoetsen en schriftelijke- en mondelinge overhoringen.


    Trainingen


De studievaardigheden plannen, organiseren, snellezen, samenvatten, mindmappen en geheugentraining zijn belangrijk voor iedere leerling. Goed leren is niet hetzelfde als lang leren. Je moet de juiste dingen doen en ze vaak genoeg herhalen. In een training worden de technieken aangeleerd.


Leren betekent voor leerlingen met dyslexie twee keer zo hard werken als een ander kind met dezelfde, of slechtere, resultaten. Door specifiek studievaardigheden voor dyslexie aan te leren, kan een duidelijke verbetering worden bereikt.


copyright © 2009-2018  Linda Roozen. All rights reserved.

Leren bij Roozen

St Sebastianusstraat 1

5373 AC Herpen

info@lerenbijroozen.nl

06-12040215

0486-411058

KvK 17269290