Home

BIJLES EN REMEDIAL TEACHING

Als een kind niet meer met plezier naar school gaat, als er thuis steeds ruzie is over huiswerk, als cijfers tegenvallen, dan is er hulp nodig .


Leren bij Roozen biedt die hulp. Individueel of in kleine groepjes kijk ik zorgvuldig wat een kind nodig heeft om weer goed tot leren te komen.

Remedial Teaching


Soms gaat het leren niet zo goed. En vaak ligt dat niet aan de inzet van het kind of van de leerkracht. Om erachter te komen waarom de resultaten achter blijven bij de verwachtingen is een gedegen pedagogisch-didactisch onderzoek noodzakelijk.  Op basis van de resultaten van dit onderzoek maakt de remedial teacher een handelingsplan. Hierin staat wie, wanneer en hoe aan bepaalde doelen werkt. Zo werken alle partijen, school, ouders en remedial teacher, samen om het kind de ondersteuning te geven die het nodig heeft. Het gaat hierbij altijd om maatwerk, met de behoeften van het kind als centraal uitgangspunt.


Bijles


Bijles is bedoeld voor leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij een lastig vak. Met extra uitleg en veel oefeningen zorg ik dat het kind weer meer vertrouwen in eigen kunnen krijgt en de lessen op school beter kan volgen.


Voor de basisschool zijn er bijlessen rekenen, spelling en begrijpend lezen. Voor het voortgezet onderwijs is er bijles voor alle vakken van het VMBO en de onderbouw HAVO/ VWO. Voor de bovenbouw is er in ieder geval bijles wiskunde beschikbaar. Informeer even voor andere vakken.

copyright © 2009-2019 Linda Roozen. All rights reserved.

Leren bij Roozen

St Sebastianusstraat 1

5373 AC Herpen

info@lerenbijroozen.nl

06-12040215

0486-411058

KvK 17269290